ระบบปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

คู่มือการเข้าใช้งานระบบปฐมนิเทศออนไลน์

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เข้าสู่ระบบ